Bronchofiberoskop intubacyjny z torem wizyjnym

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przedmiot: Bronchofiberoskop intubacyjny z torem wizyjnym, umożliwiający pielęgnację i intubację dróg oddechowych z myjką – 1 komplet

Ogłoszenie w sprawie składania ofert
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Odpowiedzi
Załącznik nr 1 – Formularz parametrów technicznych po zmianie
Wzór umowy po zmianie
Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 10 sierpnia 2021 13:44
Ostatnia modyfikacja: 20 sierpnia 2021 11:55