Dostawa sprzętu medycznego

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przedmiot: Respirator neonatologiczny z wyposażeniem – 4 kpl.

Ogłoszenie w sprawie składania ofert
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Odpowiedzi
Formularz parametrów technicznych po zmianach
Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 10 sierpnia 2021 09:54
Ostatnia modyfikacja: 20 sierpnia 2021 12:13