Unowocześnienie – modernizacja rezonansu magnetycznego

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na modernizację sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przedmiot zamówienia: Unowocześnienie – modernizacja rezonansu magnetycznego Philips Ingenia 1,5 T

Formularz ofertowy
Wzór umowy
Odpowiedzi
Ogłoszenie w sprawie składania ofert po zmianie
Formularz wymaganych warunków technicznych po zmianie
Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 10 sierpnia 2021 09:10
Ostatnia modyfikacja: 20 sierpnia 2021 11:59