Dostawa systemu do pozaustrojowej wymiany gazów wraz z akcesoriami i wyposażeniem

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przedmiot: Dostawa systemu do pozaustrojowej wymiany gazów wraz z akcesoriami i wyposażeniem
(w skład zestawu wchodzi urządzenie oraz 4 x oksygenator i 4 kaniule)

Znak sprawy: DAM.230/048/2022
Termin złożenia ofert 25.05.2022 r.

Ogłoszenie w sprawie składania ofert
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Formularz parametrów technicznych
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Wzór umowy na dostawę z instalacją
Ogłoszenie w sprawie składania ofert po zmianie 23.05.2022
Odpowiedzi na pytania 23.05.2022
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Formularz ofertowy po zmianie 23.05.2022
Ogłoszenie o wyborze oferty

Autor: Kinga Opałka, 13 maja 2022 14:15
Ostatnia modyfikacja: 1 czerwca 2022 14:53