Dzierżawa pomieszczeń wraz z chłodniami oraz z usługą odbioru i przechowywania zwłok osób zmarłych oraz ciał dzieci martwo urodzonych w UCK WUM

Konkurs ofert na dzierżawę pomieszczeń wraz z chłodniami oraz z usługą odbioru i
przechowywania zwłok osób zmarłych oraz ciał dzieci martwo urodzonych w Uniwersyteckim Centrum
Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Pawińskiego 7.

KONKURS znak: DAG.2210.2.2022

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU – sprostowanie z dnia 21.07.2022 r.
Przesunięcie terminu składania ofert
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU
Zał. nr 1 – KARTA SKIEROWANIA ZWŁOK DO CHŁODNI
Zał. nr 2 – FORMULARZ OFERTY
Zał. nr 3 – WYKAZ OSÓB DO REALIZACJI USŁUGI
Zał. nr 4 WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU
WZÓR UMOWY DZIERŻAWY
Odpowiedzi na pytania

Autor: Kinga Opałka, 18 lipca 2022 14:18
Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2022 08:46