Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku służby zdrowia – szpitala (Kat. XI)

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku służby zdrowia – szpitala (Kat. XI) , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru Umowy – stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego.

Znak: DPI/8/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do ZO
Załącznik nr 2 do ZO – Wykaz podwykonawców
Architektura Projekt Techniczny
Wzór Umowy
Ogłoszenie wyników postępowania

Autor: Kinga Opałka, 13 lipca 2022 13:11
Ostatnia modyfikacja: 26 lipca 2022 15:28