Konkurs ofert na odpłatne udostępnienie parkingów w Kampusie Banacha (1.2021)

Zapytanie konkursowe w konkursie ofert na odpłatne udostępnienie parkingów w Kampusie Banacha
Załącznik nr 1 do Zapytania konkursowego – formularz ofert
Załącznik nr 2 do Zapytania konkursowego – wzór umowy
Załącznik nr 3 do Zapytania konkursowego – wzór umowy
Informacja dot. zmiany terminu otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania
Mapa
Mapa zasadnicza
Oświetlenie terenu CSK
Plan parkingu UCS
Załącznik nr 1 – Modyfikacja formularza
Informacja dot. zmiany terminu otwarcia ofert
Załącznik nr 1 – Modyfikacja nr 2 formularza
Odpowiedzi na pytania nr 2
Odpowiedzi na pytania nr 3
OGŁOSZENIE O WYNIKU
Ogłoszenie Wyniku nr 2 

Autor: Kinga Opałka, 19 lutego 2021 11:42
Ostatnia modyfikacja: 1 kwietnia 2021 11:51