Modernizacja GE AW Server oraz zakup funkcjonalności do diagnozowania chorób płuc.

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na Kompleksowe wdrożenie rozwiązań informatycznych zapewniających wydolność organizacyjną dla zapewnienia realizacji świadczeń z wykorzystaniem zasobów cyfrowych i narzędzi IT, z uwzględnieniem specyfiki klinicznej pacjentów z podejrzeniem zakażenia, zakażonych COVID-19 oraz ozdrowieńców, w tym monitoringu powikłań w lokalizacji CSK UCK WUM

Przedmiot: Modernizacja GE AW Server oraz zakup funkcjonalności do diagnozowania chorób płuc.

Ogłoszenie w sprawie składania ofert
Załącznik nr 1 – Formularz parametrów technicznych
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Wzór umowy
Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 7 września 2021 12:05
Ostatnia modyfikacja: 17 września 2021 10:12