Najem lokalu handlowo-usługowego o powierzchni 20,00 m2 w budynku DSK UCK WUM

Konkurs ofert na najem lokalu handlowo-usługowego o powierzchni 20,00 m2 w budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM, przy ul. Żwirki i Wigury 63a.

KONKURS znak DAG.2210.6.2022

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Formularz oferty
Protokół zdawczo odbiorczy
Rysunek – rzut wnęki
UMOWA NAJMU
Ogłoszenie o wyniku

Autor: Kinga Opałka, 20 października 2022 13:40
Ostatnia modyfikacja: 4 listopada 2022 13:29