Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów DSK UCK WUM

Zarządzenie Nr 206/2021 Dyrektora UCK WUM w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w DSK UCK WUM

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) – Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora UCKWUM

Załącznik nr 1 do SWKO – Ogłoszenie

Załącznik nr 2 do SWKO – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWKO – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do SWKO – RODO

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Załącznik nr 1 do umowy – Załącznik do faktury

Autor: Kinga Opałka, 6 grudnia 2021 13:06
Ostatnia modyfikacja: 3 stycznia 2022 13:30