Urządzenie do trombolizy ultradźwiękami w zatorowości płucnej oraz trombektomii z wyposażeniem

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

Przedmiot: urządzenie do trombolizy ultradźwiękami w zatorowości płucnej oraz trombektomii z wyposażeniem

Ogłoszenie w sprawie składania ofert
Formularz wymaganych warunków technicznych
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy
Wzór umowy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy po zmianach

Informaja o wyborze dostawcy urządzenia do trombolizy i trmbektomii (EKOS)

Autor: Kinga Opałka, 10 marca 2021 12:26
Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2021 13:39