Tromboelastometr – 1 szt

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

Przedmiot: Tromboelastometr – 1 szt.

Ogłoszenie w sprawie składania ofert
Formularz wymaganych warunków technicznych
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy
Wzór umowy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Formularz wymaganych warunków technicznych po zmianie
Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia w sprawie składania ofert
Wzór umowy po zmianach

Informacja o wyborze dostawcy tromboelastometru

Autor: Kinga Opałka, 10 marca 2021 12:14
Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2021 14:20