Wynajem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych na terenie SKDJ UCK WUM

Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Lindleya 4.

KONKURS znak DAG.2210.5.2022

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonywanych usług
Załącznik nr 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy

Autor: Dział Aplikacji, 23 września 2022 11:47
Ostatnia modyfikacja: 23 września 2022 14:44