ZAPYTANIE OFERTOWE na Budowę kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego UCK WUM

ZAPYTANIE OFERTOWE na Budowę kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uwzględniającego wymogi ustawowe związane z OUK i ustawą o KSC
i jej akty wykonawcze.

ZAPYTANIE OFERTOWE 19/IT/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
19/IT/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Specyfikacja
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Projekt umowy
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oferta

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Autor: Kinga Opałka, 21 kwietnia 2023 12:29
Ostatnia modyfikacja: 9 maja 2023 11:39