ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Aparatu do ucisku sekwencyjnego – 2 szt. dla UCK WUM

ZAPYTANIE OFERTOWE
(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 euro)
na dostawę Aparatu do ucisku sekwencyjnego – 2 szt. dla UCK WUM w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Wzmocnienie i unowocześnienie zasobów sprzętowych w celu zwiększenia efektywności działania w obszarze świadczeń transplantacyjnych w zakresie przeszczepień wątroby oraz nerki ” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

znak sprawy: DAM.220.017.2023.DOT

Ogłoszenie

Zał. nr 1 – Formularz parametrów technicznych_aparat do sekwencyjnego ucisku

Zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego – Oferta

Zał. nr 3 PPU – umowa

Notatka o wyborze

Autor: Magdalena Pawińska, 30 sierpnia 2023 11:20
Ostatnia modyfikacja: 12 września 2023 14:49