ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Lampy czołowej – 2 szt., Wagi medycznej – 1 szt. oraz Wagi z analizą składu ciała – 1 szt.

ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 zł) na dostawę Lampy czołowej – 2 szt., Wagi medycznej – 1 szt. oraz Wagi z analizą składu ciała – 1 szt. dla UCK WUM w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Wzmocnienie i unowocześnienie zasobów sprzętowych w celu zwiększenia efektywności działania w obszarze świadczeń transplantacyjnych w zakresie przeszczepień wątroby oraz nerki ” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

Znak sprawy: DAM.220.019.2023.DOT

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 2 do ZO – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 1a – Formularz parametrów technicznych
Załącznik nr 1b – Formularz parametrów technicznych
Wzór umowy
Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 7 września 2023 14:35
Ostatnia modyfikacja: 25 września 2023 20:17