Zestaw do intubacji u pacjentów z Covid-19 znajdujących się poza oddziałem intensywnej terapii

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2


Przedmiot: Zestaw do intubacji u pacjentów z Covid-19 znajdujących się poza oddziałem intensywnej terapii – 1 komplet


Formularz ofertowy
Odpowiedzi
Formularz parametrów technicznych po zmianie
Odpowiedzi 2
Odpowiedzi 3
Ogłoszenie w sprawie składania ofert po zmianie
Wzór umowy po zmianie 2
Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 12 sierpnia 2021 16:26
Ostatnia modyfikacja: 25 sierpnia 2021 15:17