Zestaw pozycjonerów dla pacjentów wentylowanych

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przedmiot: Zestaw pozycjonerów dla pacjentów wentylowanych – 1 komplet

Ogłoszenie w sprawie składania ofert
Formularz parametrów technicznych po zmianie
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Odpowiedzi
Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 11 sierpnia 2021 13:46
Ostatnia modyfikacja: 20 sierpnia 2021 12:09