Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej dla UCK WUM

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej dla UCK WUM. Opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 2 do niniejszego ZO.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: ZO/DZ/02/2023

Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 do ZO – Oferta
Zał. nr 2 do ZO – Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Zał. nr 3 do ZO – Projekt umowy
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Autor: Kinga Opałka, 20 marca 2023 12:40
Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia 2023 15:07