Angiograf wraz z wyposażeniem i instalacją-1

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Przedmiot: Angiograf wraz z wyposażeniem i instalacją- 1 sztuka

Znak sprawy: DAM.230.0067.2022.CSK
Termin składania ofert: 30 sierpień 2022 r.

Ogłoszenie o konkursie po zmianie
Formularz ofertowy
Formularz parametrów technicznych NIEAKTUALNE!!!
Zakres prac instalacyjno-budowlanych NIEAKTUALNE!!!
RYS.NR 1 DAM.230.0067.2022.CSK
RYS.NR 2 DAM.230.0067.2022.CSK
RYS.NR 3 DAM.230.0067.2022.CSK
RYS.NR 4 DAM.230.0067.2022.CSK
RYS.NR 5 DAM.230.0067.2022.CSK
RYS.NR 6 DAM.230.0067.2022.CSK
RYS. NR 7-9 DAM.230.0067.2022.CSK
RYS. K1-K5 DAM.230.0067.2022.CSK
RYS. 14_rzut istniejącej pracowni
RYS. 15_ochrona radiologiczna
RYS. 16_dok. arch_rzut 0C
RYS. 17_dok. arch_opis bl. C
Wzór umowy DAM.230.0067.2022.CSK NIEAKTUALNE!!
Informacja o terminie wizji lokalnej
Odpowiedź na pytanie Oferenta ws. wizji lokalnej w konkursie
Odpowiedzi_na pytania oferentów
Projekt osłon radiologicznych_angio 0C
Wzór umowy_angiograf_po zmianach
Zakres prac instalacyjno-budowlanych_po zmianie
Formularz parametrow technicznych DAM.230.0067.2022.CSK_-1 PO ZMIANIE
Notatka o wyborze

Autor: Kinga Opałka, 12 sierpnia 2022 15:39
Ostatnia modyfikacja: 13 września 2022 08:23