Dostawę: Wagi medycznej elektrycznej z walidacją  szt. 3, Pulsoksymetrów szt. 5, Urządzenia do tlenoterapii (maski +przepływomierz) 1 kpl.

ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 złotych) na dostawę: Wagi medycznej elektrycznej z walidacją szt.3, Pulsoksymetrów szt.5, Urządzenia do tlenoterapii (maski +przepływomierz) 1 kpl. – w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Wsparcie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi” nr POIS.11.03.00-00-0083/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

znak sprawy: DAM.220.030.2023.DOT.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zał. nr 2 do ZO – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 1a – Waga medyczna
Załącznik nr 1b – Pulsoksymetr
Załącznik nr 1c – Urządzenie do tlenoterapii
Zał. nr 3 Wzór umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
Odpowiedzi na pytania 24.11.2023
Notatka z wyboru ofert

Autor: Kinga Opałka, 14 listopada 2023 14:54
Ostatnia modyfikacja: 4 grudnia 2023 13:47