Konkurs Ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych

Przedmiotem konkursu jest wynajem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu i prowadzeniu sprzedaży posiłków ciepłych i zimnych oraz napojów. Powierzchnia pomieszczeń – 420,89m2 wraz z tarasem o powierzchni 62m2 zlokalizowanych na parterze w bloku B Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Banacha 1 a.

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Wzór umowy
Załącznik nr 3 Wykaz wynajmowanych pomieszczeń
Załącznik nr 4 Plan sytuacyjny wynajmowanych pomieszczeń
Załącznik nr 5 Wykaz wymaganych prac
Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
Odpowiedzi na pytania dot. Konkursu Ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu

Autor: Kinga Opałka, 8 grudnia 2020 15:26
Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia 2021 08:16