Konkursy na dostawy i serwis aparatury medycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 złotych) na dostawę: Punkty dostępu medycznej sieci telemetrycznej (nadajników Access point) – 5 szt. dla CSK . – w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Wsparcie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi” nr POIS.11.03.00-00-0083/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020” (Znak sprawy: DAM.220.032.2023.DOT).

ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 złotych) na dostawę: Wagi medycznej elektrycznej z walidacją szt.3, Pulsoksymetrów szt.5, Urządzenia do tlenoterapii (maski +przepływomierz) 1 kpl. – w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Wsparcie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi” nr POIS.11.03.00-00-0083/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na zlecenie do realizacji usługi polegającej na corocznym wykonaniu testów specjalistycznych aparatów radiologicznych, będących na wyposażeniu Zamawiającego, których wykaz stanowi formularz ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 zł) na dostawę Wagi medycznej – 1 szt. oraz Wagi z analizą składu ciała – 1 szt. dla UCK WUM w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Wzmocnienie i unowocześnienie zasobów sprzętowych w celu zwiększenia efektywności działania w obszarze świadczeń transplantacyjnych w zakresie przeszczepień wątroby oraz nerki ” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Lampy czołowej – 2 szt., Wagi medycznej – 1 szt. oraz Wagi z analizą składu ciała – 1 szt. dla UCK WUM w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Wzmocnienie i unowocześnienie zasobów sprzętowych w celu zwiększenia efektywności działania w obszarze świadczeń transplantacyjnych w zakresie przeszczepień wątroby oraz nerki ” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Aparatu do ucisku sekwencyjnego – 2 szt. dla UCK WUM w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Wzmocnienie i unowocześnienie zasobów sprzętowych w celu zwiększenia efektywności działania w obszarze świadczeń transplantacyjnych w zakresie przeszczepień wątroby oraz nerki ” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Videolaryngoskopu z wyposażeniem jednorazowym – 3 szt. dla UCK WUM w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Wzmocnienie i unowocześnienie zasobów sprzętowych w celu zwiększenia efektywności działania w obszarze świadczeń transplantacyjnych w zakresie przeszczepień wątroby oraz nerki ” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

Autor: Kinga Opałka, 10 sierpnia 2023 09:51
Ostatnia modyfikacja: 19 grudnia 2023 12:55