Konkursy na świadczenia niemedyczne

Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na 4 miejsca postojowe dla taksówek przed budynkiem głównym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (Znak: DAG.223.02.2023)

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej dla UCK WUM

Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na 4 miejsca postojowe dla taksówek przed budynkiem głównym Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (Znak: DAG.223.01.2023)

Konkurs ofert na najem powierzchni 23 m² w celu prowadzenia punktu handlowego – kiosku w budynku Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM (Znak: DAG.2210.9.2022)

Konkurs ofert na najem powierzchni 26 m² w celu prowadzenia lokalu handlowo-usługowego (kiosk) w budynku nr 20, parter Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM (Znak: DAG.2210.10.2022)

Ogłoszenie o mieniu UCK WUM przeznaczonym do sprzedaży – wyposażenie szpitalnej kuchni (2)

Ogłoszenie o mieniu UCK WUM przeznaczonym do sprzedaży – wyposażenie szpitalnej kuchni

Konkurs ofert na najem powierzchni pod instalację maseczkomatów w lokalizacji Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Centralnego Szpitala Klinicznego oraz Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM (Znak sprawy: DAG.2210.8.2022)

Konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia usługi w zakresie diagnostyki i rehabilitacji Centralnych Zaburzeń Przetwarzania słuchowego oraz innych zaburzeń słuchu o powierzchni 20,00 m² w budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM, przy ul. Żwirki i Wigury 63a (Znak sprawy: DAG.2210.7.2022)

Zlecenie do realizacji usługi polegającej na corocznym wykonaniu testów specjalistycznych aparatów radiologicznych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do umowy, będących na wyposażeniu Zamawiającego (Znak sprawy: DAM.230.0154.2022)

Konkurs ofert na najem lokalu handlowo-usługowego o powierzchni 20,00 m2 w budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM, przy ul. Żwirki i Wigury 63a (Znak: DAG.2210.6.2022)

Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Lindleya 4 (Znak DAG.2210.5.2022)

Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Lindleya 4 (Znak: DAG.2210.4.2022)

Zapytanie ofertowe na pogwarancyjną usługę konserwacji i obsługi serwisowej dokonywanej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zasilaczy UPS zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych w UCK WUM CSK oraz wszystkich instalacji i podzespołów będących integralną częścią w/w zasilaczy ( wewnętrzne i zewnętrzne baterie akumulatorów, by-passy, itp.) (ZNAK: CSK-DSKDTE.222.118.2022.LM.)

Zapytanie ofertowe na obliczenia wskaźników urbanistycznych na potrzeby inwestycyjne UCK WUM ( ZNAK: DPI/9/2022)

Konkurs ofert na dzierżawę pomieszczeń wraz z chłodniami oraz z usługą odbioru i przechowywania zwłok osób zmarłych oraz ciał dzieci martwo urodzonych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Pawińskiego 7 (Znak: DAG.2210.2.2022)

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku służby zdrowia – szpitala (Kat. XI), zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Znak: DPI/8/2022)

Konkurs ofert na najem powierzchni 2,00m² w celu prowadzenia dystrybucji kanapek, posiłków w opakowaniach jednorazowych dla pracowników i pacjentów w budynku Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM, przy ul. Lindleya 4 (Znak: DAG.2210.2.2022 DAG 2210 2 2022)

Konkurs ofert na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 7 m kw. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej w budynku nr 20 Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM (Znak: DAG.2210.1.2022.SKDJ)

Zapytanie ofertowe o dostawę, montaż i podłączenie do istniejącej instalacji zbiornika tlenu ciekłego medycznego o pojemności 25 000 litrów, wraz z parownicami – 2 szt. i panelem gazowym i modernizacją fundamentu w Szpitalu CSK (222.31.CSK-DSK-DTE.2022.MB)

Zapytanie ofertowe o dostawę 10 sztuk lamp antydepresyjnych wraz z akcesoriami niezbędnymi do montażu i podłączenia

Zapytanie ofertowe na modernizację systemu dozoru CCTV na Oddziale Psychiatrii wraz z wymianą
macierzy dyskowych w budynku Zakładu Leczniczego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie – Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63a.

Powrót

Archiwalne

Autor: Jakub Kuzdra, 2 stycznia 2020 14:10
Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2023 14:08