Konkursy na świadczenia niemedyczne

Konkurs ofert na najem powierzchni 2,00m² w celu prowadzenia dystrybucji kanapek, posiłków w opakowaniach jednorazowych dla pracowników i pacjentów w budynku Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM, przy ul. Lindleya 4 (Znak: DAG.2210.2.2022 DAG 2210 2 2022)

Konkurs ofert na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 7 m kw. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej w budynku nr 20 Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM (Znak: DAG.2210.1.2022.SKDJ)

Zapytanie ofertowe o dostawę, montaż i podłączenie do istniejącej instalacji zbiornika tlenu ciekłego medycznego o pojemności 25 000 litrów, wraz z parownicami – 2 szt. i panelem gazowym i modernizacją fundamentu w Szpitalu CSK (222.31.CSK-DSK-DTE.2022.MB)

Zapytanie ofertowe o dostawę 10 sztuk lamp antydepresyjnych wraz z akcesoriami niezbędnymi do montażu i podłączenia

Zapytanie ofertowe na modernizację systemu dozoru CCTV na Oddziale Psychiatrii wraz z wymianą
macierzy dyskowych w budynku Zakładu Leczniczego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie – Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63a.

Powrót

Archiwalne

Autor: Jakub Kuzdra, 2 stycznia 2020 14:10
Ostatnia modyfikacja: 7 czerwca 2022 15:21