Konkursy na świadczenia niemedyczne

Zapytanie ofertowe na przeglądy okresowe wraz z dostawą i wymianą części eksploatacyjnych oraz usługa serwisowa dokonywana przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego agregatu kogeneracyjnego gazowego szt. 1 zainstalowanego w Zakładzie Leczniczym UCK WUM Dziecięcy Szpital Kliniczny oraz wskazanych instalacji i podzespołów będących integralną częścią w/w zespołu kogeneracyjnego

Postępowanie ofertowe na dostawę, montaż i podłączenie do istniejącej instalacji tlenu, zbiornika kriogenicznego tlenu ciekłego o pojemności 25 ton wraz z dwoma parownicami, panelem gazowym i modernizacją fundamentu w Szpitalu CSK.

Zapytanie ofertowe na pogwarancyjną usługę konserwacji i obsługę serwisową dokonywaną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zasilaczy UPS zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych w UCK WUM CSK, DSK, SKDJ oraz wszystkich instalacji i podzespołów będących integralną częścią w/w zasilaczy (wewnętrzne i zewnętrzne baterie akumulatorów, by-passy, itp.) w ilości i zakresie wyszczególnionym w Załączniku nr 1 do formularza oferty.

Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na 4 miejsca postojowe dla taksówek przed budynkiem głównym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (5.2021)

Postępowanie ofertowe na dostawę, montaż i podłączenie do istniejącej instalacji tlenu, zbiornika kriogenicznego tlenu ciekłego o pojemności 25 ton wraz z dwoma parownicami, panelem gazowym i modernizacją fundamentu w Szpitalu CSK.

Sprzedaż zbiornika ciśnieniowego kriogenicznego tlenu ciekłego Ferox ZT -10 wraz z parownicą

Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na 4 miejsca postojowe dla taksówek przed budynkiem głównym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (4.2021)

Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni pod instalację automatów vendingowych (3.2021)

Konkurs ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckie Centrum Klinicznego WUM w Warszawie (2.2021)

Konkurs ofert na odpłatne udostępnienie parkingów w Kampusie Banacha (1.2021)

Konkurs Ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM w Warszawie

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 50 m2 na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

Konkurs Ofert na odpłatne udostępnienie parkingów w Kampusie Banacha

Konkurs Ofert na wynajem powierzchni z przeznaczeniem ma instalację bankomatów w UCK WUM

Autor: Jakub Kuzdra, 2 stycznia 2020 14:10
Ostatnia modyfikacja: 15 lipca 2021 12:12